22. Hukuk Dairesi 2014/32575 E. , 2016/4485 K. “İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, vergi iadesi ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı Daha fazla okuyun22. Hukuk Dairesi 2014/32575 E. , 2016/4485 K. “İçtihat Metni”[…]

9. Hukuk Dairesi 2016/872 E. , 2016/3551 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın usulden reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R Daha fazla okuyun9. Hukuk Dairesi 2016/872 E. , 2016/3551 K. “İçtihat Metni”[…]

22. Hukuk Dairesi 2014/34282 E. , 2016/5615 K. “İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz Daha fazla okuyun22. Hukuk Dairesi 2014/34282 E. , 2016/5615 K. “İçtihat Metni”[…]

22. Hukuk Dairesi 2015/27062 E. , 2016/3685 K. “İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Y A R G I T A Y K A R A R I Bir kısım işçilik alacaklarının ödetilmesi istemi ile açılan davada mahkemece davanın kısmen kabulüne ilişkin verilen karar, davalı ve davacı vekilleri tarafından temyiz edilmiş ve dosya Daha fazla okuyun22. Hukuk Dairesi 2015/27062 E. , 2016/3685 K. “İçtihat Metni”[…]

9. Hukuk Dairesi 2014/31714 E. , 2016/3991 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı ile davalılardan … ile …. avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya Daha fazla okuyun9. Hukuk Dairesi 2014/31714 E. , 2016/3991 K. “İçtihat Metni”[…]

20. Hukuk Dairesi 2016/2396 E. , 2016/2287 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasında görülen dava sırasında davacı vekili tarafından reddi hâkim yoluna başvurulmuştur. Ret talebini inceleyen merci tarafından verilen kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmiş olmakla, süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Taraflar arasında görülen dava Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2016/2396 E. , 2016/2287 K. “İçtihat Metni”[…]

9. Hukuk Dairesi 2016/3085 E. , 2016/3971 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı vekili tarafından verilen 18.12.2015 havale tarihli dilekçede Dairemizin 30.09.2015 tarih, … E ve … K sayılı onama kararının maddi hataya dayalı olarak verildiği ileri sürülerek kararın ortadan kaldırılması ve hükmün bozulmasına karar verilmesi talep olunmuştur. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Daha fazla okuyun9. Hukuk Dairesi 2016/3085 E. , 2016/3971 K. “İçtihat Metni”[…]

21. Hukuk Dairesi 2016/4104 E. , 2016/2939 K. “İçtihat Metni”

K A R A R Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin iş bölümü alanı, 09/02/2011 gün ve 6110 sayılı Yasa’nın 8.maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14.maddesi gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 19/01/2015 gün ve 201/8 sayılı kararı ile belirlenmiştir. İnceleme konusu karar online-pharmacy-uk.com , işçilik alacaklarına ilişkin olup belirgin şekilde Dairemizin iş bölümü alanı dışında Daha fazla okuyun21. Hukuk Dairesi 2016/4104 E. , 2016/2939 K. “İçtihat Metni”[…]

20. Hukuk Dairesi 2015/16734 E. , 2016/2371 K. “İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Asliye Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki alacak davasında Mersin 5. İş Mahkemesi ve Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Dava, işçilik alacaklarının davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Mersin 5. İş Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2015/16734 E. , 2016/2371 K. “İçtihat Metni”[…]

İŞE İADE DAVASINDA İŞVERENİN ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2006/4878K. 2006/8253T. 3.4.2006 • İŞVERENİN FESİH NEDENİYLE BAĞLI OLMASI ( Feshin Geçerli Bir Nedene Dayandığını İspat Yükümlülüğü İşverene Ait Olduğu – İşveren İşletmesel Kararı Uygulamak İçin Aldığı Tedbirin Feshi Zorunlu Kıldığını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu ) • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( Fesih Nedeni Olarak Gösterilen Özellikle Kadro Daraltılmasının Daha fazla okuyunİŞE İADE DAVASINDA İŞVERENİN ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI[…]