TRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI

Ülkemizde her geçen gün sayısı artan trafik kazaları nedeniyle birçok insan maddi kayıplara uğramakta, bedensel bütünlüğüne gelen zarar nedeniyle de manevi zorluklar yaşamaktadır. Bu zorlukların bir nebze giderilmesi amacıyla hukukumuz zarar görenlerin ya da vefata edenlerin yakınlarının maddi ve manevi tazminat davası açılabileceğini öngörmüştür. ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZALARINDA ; Ölen kişinin yakınları ölen kişinin desteğinden yoksun Daha fazla okuyunTRAFİK KAZALARI NEDENİYLE MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI[…]

TRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT- YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas : 2013/15620 Karar : 2015/3896 Tarih : 05.03.2015 TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT Özet: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Manevi tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi Daha fazla okuyunTRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT- YARGITAY KARARLARI[…]