4. Hukuk Dairesi 2016/16434 E. , 2017/1023 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

4. Hukuk Dairesi 2016/16434 E. , 2017/1023 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Davacı … vekili Avukat … tarafından, davalı … 141. Şube Şefliğine İzafeten Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine 04/10/2013 gününde verilen dilekçe ile maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 24/05/2016 günlü kararın Yargıtay’ca incelenmesi Daha fazla okuyun4. Hukuk Dairesi 2016/16434 E. , 2017/1023 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

17. Hukuk Dairesi 2016/18792 E. , 2017/306 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

17. Hukuk Dairesi 2016/18792 E. , 2017/306 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Ticaret Mahkemesi Taraflar arasındaki tazminat davasının yapılan yargılaması sonunda; kararda yazılı nedenlerden dolayı davanın zamanaşımı nedeniyle reddine dair verilen hükmün süresi içinde davacılar vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği düşünüldü: -K A R A R- Davacılar vekili, müvekkillerinin desteğinin davalıya trafik sigortalı Daha fazla okuyun17. Hukuk Dairesi 2016/18792 E. , 2017/306 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

21. Hukuk Dairesi 2016/15189 E. , 2017/2497 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

21. Hukuk Dairesi 2016/15189 E. , 2017/2497 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :İş Mahkemesi Davacı, murisinin meslek hastalığı sonucu ölümünden doğan maddi tazminatın ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin kabulüne karar vermiştir. Hükmün davalı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar Daha fazla okuyun21. Hukuk Dairesi 2016/15189 E. , 2017/2497 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı … vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı vekili, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu, feshin de geçersiz yapıldığını belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, Daha fazla okuyun7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K.İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K.-İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI

7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K. “İçtihat Metni” Mahkemesi :İş Mahkemesi YARGITAY İLAMI Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün, Yargıtayca incelenmesi davacı ve davalı … vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dosya incelendi, gereği görüşüldü: Davacı vekili, davalılar arasındaki ilişkinin muvazaalı olduğunu, feshin de geçersiz yapıldığını belirterek feshin geçersizliğinin tespitine, Daha fazla okuyun7. Hukuk Dairesi 2016/28047 E. , 2016/16991 K.-İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVASI[…]

20. Hukuk Dairesi 2017/5043 E. , 2017/2180 K.- iş kazası tazminat

20. Hukuk Dairesi 2017/5043 E. , 2017/2180 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ :Asliye Hukuk Mahkemesi Taraflar arasındaki davada … 20. Asliye Ticaret ile … 21. Asliye Hukuk Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, trafik kazası nedeniyle Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2017/5043 E. , 2017/2180 K.- iş kazası tazminat[…]

8. Hukuk Dairesi 2016/3271 E. , 2016/4443 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Tapusuz Taşınmaz Tescili DOSYANIN DAİREYE GELİŞ TARİHİ: 25.02.2016 K A R A R Mahkeme tarafından yapılan nitelendirmeden de anlaşılacağı üzere taraflar arasındaki uyuşmazlık buy kamagra 100mg , 1974 yılında yapılan tapulama çalışmalarında tespit dışı bırakılan ve hakkında tutanak düzenlenmeyen dava konusu taşınmazın satın alma, eklemeli kazanmayı sağlayan Daha fazla okuyun8. Hukuk Dairesi 2016/3271 E. , 2016/4443 K. “İçtihat Metni”[…]

22. Hukuk Dairesi 2014/32575 E. , 2016/4485 K. “İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : İş Mahkemesi DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, yıllık izin, fazla mesai, hafta tatili, vergi iadesi ile ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı Daha fazla okuyun22. Hukuk Dairesi 2014/32575 E. , 2016/4485 K. “İçtihat Metni”[…]

9. Hukuk Dairesi 2016/872 E. , 2016/3551 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : İŞ MAHKEMESİ Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın usulden reddine karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü: Y A R G I T A Y K A R Daha fazla okuyun9. Hukuk Dairesi 2016/872 E. , 2016/3551 K. “İçtihat Metni”[…]

22. Hukuk Dairesi 2014/34282 E. , 2016/5615 K. “İçtihat Metni”

Y A R G I T A Y İ L A M I MAHKEMESİ : Asliye Hukuk Mahkemesi DAVA : Davacı, kıdem, ihbar tazminatı, ücret alacağı, fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ile yıllık izin ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır. Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz Daha fazla okuyun22. Hukuk Dairesi 2014/34282 E. , 2016/5615 K. “İçtihat Metni”[…]