Hukuk Genel Kurulu 2015/532 E. , 2016/135 K.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.03.2014 gün ve 2013/604 E., 2014/91 K. sayılı kararın incelenmesi davacı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 06.05.2014 gün ve 2014/8392 E., 2014/9962 K. sayılı ilamı ile; (…Davanın reddine dair önceki hüküm, Daha fazla okuyunHukuk Genel Kurulu 2015/532 E. , 2016/135 K.[…]

Hukuk Genel Kurulu 2015/308 E. , 2016/140 K.

İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 21.12.2012 gün ve 2012/389 E., 2012/922 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 11.02.2014 gün ve 2013/1143 E., 2014/1182 K. sayılı ilamı ile; (…Dava; davacıya, vefat eden Daha fazla okuyunHukuk Genel Kurulu 2015/308 E. , 2016/140 K.[…]

2. Hukuk Dairesi 2015/24841 E. , 2016/2459 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı kadın tarafından vekalet ücreti ve yargılama gideri yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Tarafların Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca anlaşmalı olarak boşanmalarına karar verilmiştir. Davacı dava dilekçesinde, davacı Daha fazla okuyun2. Hukuk Dairesi 2015/24841 E. , 2016/2459 K. “İçtihat Metni”[…]

2. Hukuk Dairesi 2016/2904 E. , 2016/2429 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu yöndeki diğer bir Daha fazla okuyun2. Hukuk Dairesi 2016/2904 E. , 2016/2429 K. “İçtihat Metni”[…]

21. Hukuk Dairesi 2015/7879 E. , 2016/1913 K. “İçtihat Metni”

Davacı, kurum işleminin iptaliyle kesilen aylığın yeniden bağlanmasına biriken aylıkların tahsiline karar verilmesini istemiştir. Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir. Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi. K A R Daha fazla okuyun21. Hukuk Dairesi 2015/7879 E. , 2016/1913 K. “İçtihat Metni”[…]

2. Hukuk Dairesi 2016/2836 E. , 2016/2433 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen cialis uk , yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu Daha fazla okuyun2. Hukuk Dairesi 2016/2836 E. , 2016/2433 K. “İçtihat Metni”[…]

20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K. “İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: ….. 2. Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. 4. Asliye Hukuk ve …. 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, alacağın tahsili istemine ilişkindir. …. 4. Asliye Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K. “İçtihat Metni”[…]

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Türk hukuk sistemi içerisinde anlaşmalı boşanma davası en hızlı çözülen dava türlerinden biridir. Ancak her davanın içinde bulundurduğu somut şartlar ve görüleceği mahkemenin iş yoğunluğu süre konusunda net bilgi vermemizi engellemektedir. Anlaşmalı boşanma davasının açıldığı yer mahkemesinin iş yoğunluğuna göre bu süre değişiklik göstermekte olup 1 gün içinde sonuçlanabileceği gibi mahkemenin duruşma yoğunluğu varsa 2, Daha fazla okuyunANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?[…]

ANLAŞMALI BOŞANMA SONUCUNDA VERİLEN KARAR NE ZAMAN KESİNLEŞİR?

Mahkemece karar verildikten sonra gerekçeli karar yazılarak taraflara yani size ve eşinize tebliğ edilecektir. Tebliğden itibaren 15 gün geçmesi ve temyiz edilmemesi üzerine boşanma kararı kesinleşmiş olur. Gerekçeli karar tebliğ edildikten sonra her iki taraf da mahkemeye temyizden feragat dilekçesi verirse, feragat tarihinden itibaren karar kesinleşecek ve temyiz süresinin beklenmesine gerek kalmayacaktır.