Hukuk Genel Kurulu 2015/532 E. , 2016/135 K.

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince davanın reddine dair verilen 06.03.2014 gün ve 2013/604 E., 2014/91 K. sayılı kararın incelenmesi davacı kurum vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10. Hukuk Dairesinin 06.05.2014 gün ve 2014/8392 E., 2014/9962 K. sayılı ilamı ile; (…Davanın reddine dair önceki hüküm, Daha fazla okuyunHukuk Genel Kurulu 2015/532 E. , 2016/135 K.[…]

2. Hukuk Dairesi 2016/2836 E. , 2016/2433 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen cialis uk , yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu Daha fazla okuyun2. Hukuk Dairesi 2016/2836 E. , 2016/2433 K. “İçtihat Metni”[…]

20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K. “İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: ….. 2. Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. 4. Asliye Hukuk ve …. 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, alacağın tahsili istemine ilişkindir. …. 4. Asliye Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K. “İçtihat Metni”[…]