0 242 742 42 16

HİZMETLER

Avukatlık konularında sizlere verdiğimiz hizmetlerin başlıcaları aşağıdadır.

Aile Hukuku Davaları

Boşanma,nafaka,velayet,boşanmaya bağlı maddi-manevi tazminat,mal rejimi, babalık, evlat edinme, soybağı, çocuk malları, vasilik ve vesayet, kayyımlık vb davalarıyla ilgili verilen hizmetler.

Gayrimenkul Davaları

Ortaklığın giderilmesi, tapu iptal-tescil ve istihkak, ipotek işlemleri, intifa hakkı, geçit hakkı, aynileştirilmiş şahsi haklara ilişkin ihtilafların çözümlenmesi,kooperatif işlemleri ve taşınmaz mülkiyetinin kazanılması, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, kira sözleşmelerinden doğan ihtilaflar ve cezai şart, kat irtifakı ve kat mülkiyeti ve kamulaştırma davalarına ilişkin hizmetler.

TÜKETİCİ HUKUKU DAVALARI

Bankalar Ve Diğer Kuruluşlar Aleyhine Açılacak Tazminat Davaları, Kredi Kartı Sözleşmesi Davaları,Paket Turlardan Doğan Davalar,Tüketici Kredilerinden Doğan Davalar,Konut Finansmanı Sözleşmelerinden Doğan Davalar,Abonelik Sözleşmesi Davaları,Ayıplı Hizmetlerden Doğan Davalar,Ayıplı Mallardan Doğan Davalar,Garantili Mal Davaları,Devre Tatil Davaları,Kapıdan Satış Davaları,Mesafeli Satışlardan Doğan Davalar,Haksız Şartlardan Doğan Davalar,Taksitli Ve Kampanyalı Satışlardan Doğan Davalar,Toki Sözleşmelerinden Doğan Davalar,Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne Müracaatlar

Borçlar Hukuku Davaları

Her türlü alacak-borç ilişkisinden doğan davalar,maddi-manevi tazminat davaları, kira alacakları,kiralananın tahliyesi gibi borçlar hukukunu ilgilendiren davalar ile ilgili verilen hizmet.

Ceza Davaları

Ceza hukuku kapsamındaki tüm davalar ile ilgili verilen hizmet.

Miras Hukuku Davaları

Miras Hukukuna ilişkin tüm davalar ile ilgili verilen hizmet.

İŞ HUKUKU DAVALARI

İşçi alacakları(maaş,kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai, sigorta prim alacakları, vb tüm işçi alacaklarına ilişkin),hizmet tespit, işe iade, iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat vb tüm iş hukuku davalarına ilişkin verilen hizmet.

Hakkında

Arabulucu Avukat Aysun Delikanlı Tok kimdir? Hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Adaletin kuvvetli, kuvvetlinin de adil olması gerekir.

Arabulucu Avukat Aysun Delikanlı Tok , Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Antalya Barosu’na kayıtlı olarak Alanya ilçesinde avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerini yürütmektedir. Aile Hukuku, Boşanma Davaları,Nafaka ve Velayet Davaları, Yurtdışında Mahkemelerce Verilmiş Boşanma Kararlarının Tanınması ve Tenfizi Davaları,Gayrimenkul Hukuku, İcra Hukuku, Borçlar Hukuku, Bilişim Suçları, Ceza Davaları, İş Hukuku ve İş Kazası Tazminatı Kapsamındaki Davalar ile Sözleşmeler Hukuku,Maddi Manevi Tazminat Davaları, Şirketlere Danışmanlık Hizmetleri,Kira Alacakları ve Tahliye Davaları Trafik Kazaları Bakımından Tazminat Davaları alanlarında bireysel ve kurumsal avukatlık ve danışmanlık faaliyetlerine devam etmektedir. Başta Alanya, Manavgat ve Antalya olmak üzere Türkiye’nin tüm illerinde hizmet vermektedir.

SON YAZILAR

Aşağıdaki makalelerimizden en sık sorulan sorularla ilgili merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.