UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BARIŞÇIL YOLU: ARABULUCULUK

Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıkların, yeni, kolay, barışçıl bir çözüm yolu olarak artık hayatımıza girdi. Ancak insanlarımız arabuluculuğun ne olduğu, nasıl işlediği daha doğrusu uyuşmazlıkların nasıl bu yolla çözüme ulaşabileceği, yapılacak anlaşmaların geçerliliği konusunda hala tam olarak bilgi sahibi değiller. Yeni bir sistem olması nedeni ile çoğu soru ve sorunla başşbaşa kalınabiliyor.Ancak bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki, mutlaka denenmesi gereken bir yol.

Öncelikle vatandaşlar, adliyeye giderek kendilerine bir arabulucu atanmasını isteyebilecekleri gibi, sorunların çözümünde etkili olabileceklerine inandıkları bir arabulucuyu da ofisine giderek ya da telefonla arayarak başvuru yapabilirler. Arabulucu seçimi sonrasında yapılacak iş, arabulucunun her iki tarafı toplantıya davet etmesi olacaktır. Dava açmadan önce zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulması gereken bir uyuşmazlık ise( iş hukuku davaları, ticari davalar gibi), arabulucunun belirleyeceği ilk toplantıya katılmak zorunludur. Aksi halde ilk toplantıya katılmayan taraf, dava açıldığında haklı çıksa dahi yargılama harç ve giderlerini kendisi ödemek zorunda kalacak ayrıca haklı çıksa dahi kendisini temsil edecek avukat karşı vekalet ücreti kazanamayacaktır.Bu durumda da kendisini temsil edecek bir avukat bulma konusunda sıkıntı yaşayabilecektir. İlk toplantıya katılımın zorunlu tutulmasının sebebi, uyuşmazlığın taraflarını bir masada toplayabilmek, sorunun çözümü konusunda objektif ve kendilerini dinlemeye hazır uzman arabulucu karşısında yeniden biraraya gelebilmelerini sağlamaktır. Arabuluculuk süreci sonunda taraflar anlaşıp anlaşmamakta ya da süreci devam edip ettirmeme konusunda tamamen serbesttirler.

Arabuluculuk yoluyla anlaşmanın en güzel tarafı, öncelikle sonuçta “ANLAŞMA” ya varılmış olmasıdır. Zaten uyuşmazlık yaşayan taraflar, karşılıklı öfke içinde olup,  haklarının yendiği düşüncesinde iken, bir araya gelindiğinde karşı tarafın da perde arkasındaki niyetlerini, sorunlarını, uyuşmazlığa neden olan davranışın sebebini anlama şansı elde etmiş oluyorlar. Mahkeme sürecinde hakim karşısında, hatta bazen avukatına dahi anlatamadıklarını, karşı tarafla yüzyüze geldiklerinde söyleme ve anlatma imkanı elde ediyorlar.Uzun süren mahkemelerden, duruşmalara gidip gelmekten, delil toplama tanık dinletme gibi yorucu geçecek uyuşmazlık sürecini yaşamadan önce son bir şans elde etmiş oluyorlar. Mahkeme harç ve masraflarından ve haksız çıkmaları halinde ödeyecekleri yargılama giderlerinden de kurtulmuş oluyorlar. En önemlisi de, arabuluculuk süreci sonunda hazırlanacak anlaşma belgesi ile, taraflar aynı konular hakkında birbilerine karşı bir daha dava açamayacakları kesinliğinde bir belge elde etmiş oluyorlar. Bu da taraflara güven sağlıyor. Ayrıca anlaşma belgesi üzerinde mahkemeden alınacak icra edilebilirlik şerhi ile, anlaşmayı aynı mahkeme kararı gibi icraya koyabiliyorlar ve mahkeme kararı niteliğinde olduğundan

, anlaşmaya uymayan tarafın  bu icraya itiraz hakkı da kalmıyor.

Alternatif çözüm yolu olarak arabuluculuk, toplumsal barışa katkı sağlayacak en güzel yollardan biridir. Bu nedenle çoğu uyuşmazlık için öngörülebilecek bir yol olup, mutlaka denenmelidir.

 

 

Arabuluculuk konusunda ayrıntılı bilgi ve tüm detaylar için lütfen iletişime geçiniz. 02427424216-Arabulucu Avukat Aysun TOK