UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BARIŞÇIL YOLU: ARABULUCULUK

Arabuluculuk, hukuki uyuşmazlıkların, yeni, kolay, barışçıl bir çözüm yolu olarak artık hayatımıza girdi. Ancak insanlarımız arabuluculuğun ne olduğu, nasıl işlediği daha doğrusu uyuşmazlıkların nasıl bu yolla çözüme ulaşabileceği, yapılacak anlaşmaların geçerliliği konusunda hala tam olarak bilgi sahibi değiller. Yeni bir sistem olması nedeni ile çoğu soru ve sorunla başşbaşa kalınabiliyor.Ancak bir hukukçu olarak söyleyebilirim ki, Daha fazla okuyunUYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜNÜN BARIŞÇIL YOLU: ARABULUCULUK[…]

2. Hukuk Dairesi 2016/2836 E. , 2016/2433 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Aile Mahkemesi DAVA TÜRÜ : Boşanma Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen cialis uk , yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü: Taraflar Türk Medeni Kanununun 166/3. maddesi uyarınca boşanmışlar, hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir. Anlaşmalı boşanma yönünde oluşan karar kesinleşinceye kadar eşlerin bu Daha fazla okuyun2. Hukuk Dairesi 2016/2836 E. , 2016/2433 K. “İçtihat Metni”[…]

20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K. “İçtihat Metni”

İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ: ….. 2. Aile Mahkemesi Taraflar arasındaki davada …. 4. Asliye Hukuk ve …. 2. Aile Mahkemelerince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: K A R A R Dava, alacağın tahsili istemine ilişkindir. …. 4. Asliye Hukuk Mahkemesince, taraflar arasındaki Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2015/16107 E. , 2016/2909 K. “İçtihat Metni”[…]