30 Mart 2018

ARABULUCULUK NEDİR?

Uyuşmazlıkların çözümüne yönelik birçok yöntem vardır; arabuluculuk da bu yöntemlerden biridir. Arabuluculuk, arabulucu adı verilen bağımsız ve tarafsız üçüncü kişi eşliğinde yürütülen esnek bir anlaşmazlık çözüm sürecidir. Arabuluculuk süreci  gönüllülük temelinde yürütülür ve taraflar kendi kararlarını kendileri verirler.

Arabuluculuk süreci sonunda varılan anlaşmaya usulen ve hızlıca icra edilebilirlik şerhi alınır ve aynı mahkeme kararı gibi ilamlı icraya konu edilebilir. Arabuluculuk sürecinde anlaşmaya varılan hususlar hakkında yeniden dava açılamaz. Böylece taraflar yeniden buluşup, mahkemede ileri sürülemeyecek tüm hususları dahi gizlilik yasağı içerisinde öne sürebilir, tek bir konu değil bir çok farklı noktada anlaşma sağlayabilir, karşılıklı yargılama gideri, vekalet ücreti gibi yükümlülükler altına girmeden ve uzun dava süreçlerini beklemeden hızlıca sonuca ulaşabilir ve yasal zeminde geçerlilik taşıyan bir anlaşma sağlayabilirler.