Hukuk Genel Kurulu 2015/308 E. , 2016/140 K.

İçtihat Metni” MAHKEMESİ : İş Mahkemesi Taraflar arasındaki “kurum işleminin iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; İş Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 21.12.2012 gün ve 2012/389 E., 2012/922 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin 11.02.2014 gün ve 2013/1143 E., 2014/1182 K. sayılı ilamı ile; (…Dava; davacıya, vefat eden Daha fazla okuyunHukuk Genel Kurulu 2015/308 E. , 2016/140 K.[…]