TRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT- YARGITAY KARARLARI

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Esas : 2013/15620 Karar : 2015/3896 Tarih : 05.03.2015 TRAFİK KAZASINDAN KAYNAKLANAN DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI MANEVİ TAZMİNAT Özet: Dava, trafik kazasından kaynaklanan destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemine ilişkindir. Manevi tazminat, zarara uğrayanda manevi huzuru gerçekleştirecek ve tazminata benzer bir fonksiyonu da olan özgün bir nitelik taşır. Manevi Daha fazla okuyunTRAFİK KAZASI MADDİ MANEVİ TAZMİNAT- YARGITAY KARARLARI[…]