İŞE İADE DAVASINDA İŞVERENİN ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2006/4878K. 2006/8253T. 3.4.2006 • İŞVERENİN FESİH NEDENİYLE BAĞLI OLMASI ( Feshin Geçerli Bir Nedene Dayandığını İspat Yükümlülüğü İşverene Ait Olduğu – İşveren İşletmesel Kararı Uygulamak İçin Aldığı Tedbirin Feshi Zorunlu Kıldığını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu ) • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( Fesih Nedeni Olarak Gösterilen Özellikle Kadro Daraltılmasının Daha fazla okuyunİŞE İADE DAVASINDA İŞVERENİN ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI[…]

Haklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi)

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/ 7091 Karar : 2011/ 5913 Tarih : 03.03.2011 Haklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi – Aylık Ücretin Asgari Ücretin Altında Olması) Kıdem Ve İhbar Tazminatı Fazla Çalışma Ücret Alacakları(Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri – Fazla Mesai) İş İlişkisinin İstifa İle Sonlanması Ve Sonuçları Dava kıdem ve ihbar Daha fazla okuyunHaklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi)[…]