İŞE İADE DAVASINDA İŞVERENİN ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI

T.C.YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2006/4878K. 2006/8253T. 3.4.2006 • İŞVERENİN FESİH NEDENİYLE BAĞLI OLMASI ( Feshin Geçerli Bir Nedene Dayandığını İspat Yükümlülüğü İşverene Ait Olduğu – İşveren İşletmesel Kararı Uygulamak İçin Aldığı Tedbirin Feshi Zorunlu Kıldığını Kanıtlamakla Yükümlü Olduğu ) • FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE TALEBİ ( Fesih Nedeni Olarak Gösterilen Özellikle Kadro Daraltılmasının Daha fazla okuyunİŞE İADE DAVASINDA İŞVERENİN ISPAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ İLE İLGİLİ YARGITAY KARARI[…]