Haklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi)

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/ 7091 Karar : 2011/ 5913 Tarih : 03.03.2011 Haklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi – Aylık Ücretin Asgari Ücretin Altında Olması) Kıdem Ve İhbar Tazminatı Fazla Çalışma Ücret Alacakları(Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri – Fazla Mesai) İş İlişkisinin İstifa İle Sonlanması Ve Sonuçları Dava kıdem ve ihbar Daha fazla okuyunHaklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi)[…]

EMEKLİLİK NEDENİ İLE İŞVEREN TARAFINDAN FESİH

YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ E.2012/9653 K.2012/13523 T.14.06.2012 Davacı vekili, davacı işçinin iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından geçerli sebep olmadan feshedildiğini belirterek, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı vekili, davacının iş sözleşmesinin emeklilik sebebi ile Toplu İş Sözleşmesinin 36. maddesi ile 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine istinaden fesih edildiğini, geçerli Toplu İş Daha fazla okuyunEMEKLİLİK NEDENİ İLE İŞVEREN TARAFINDAN FESİH[…]