20. Hukuk Dairesi 2015/16833 E. , 2016/2417 K. “İçtihat Metni”

MAHKEMESİ : Ticaret Mahkemesi İşçi alacaklarının tahsili istemine ilişkin davada Bakırköy 13. İş Mahkemesi ve İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesince ayrı ayrı görevsizlik kararı verilmesi nedeni ile yargı yerinin belirlenmesi için gönderilen dosya içindeki tüm belgeler incelendi, gereği düşünüldü: -K A R A R- Dava, işçilik alacaklarının davalıdan tahsili istemine ilişkindir. Bakırköy 13. İş Mahkemesince, Daha fazla okuyun20. Hukuk Dairesi 2015/16833 E. , 2016/2417 K. “İçtihat Metni”[…]

Haklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi)

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas : 2009/ 7091 Karar : 2011/ 5913 Tarih : 03.03.2011 Haklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi – Aylık Ücretin Asgari Ücretin Altında Olması) Kıdem Ve İhbar Tazminatı Fazla Çalışma Ücret Alacakları(Ulusal Bayram Ve Genel Tatil Günleri – Fazla Mesai) İş İlişkisinin İstifa İle Sonlanması Ve Sonuçları Dava kıdem ve ihbar Daha fazla okuyunHaklı Nedenle Fesih(Fazla Çalışma Alacaklarının Ödenmemesi)[…]

işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları- Yargıtay Kararı

9. Hukuk Dairesi 2014/29014 E. , 2016/1275 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : B. 5. İŞ MAHKEMESİ Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı Daha fazla okuyunişçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları- Yargıtay Kararı[…]

İŞÇİ ALACAKLARI DAVASI- HUKUK GENEL KURULU KARARI

“İçtihat Metni” MAHKEMESİ : Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İş Mah. sıfatıyla) TARİHİ : 02/01/2015 NUMARASI : 2014/950-2015/46 Taraflar arasındaki “işçilik alacakları” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesince (İş Mahkemesi sıfatıyla) davanın kabulüne dair verilen 02.05.2014 gün ve 2014/278 E. 2014/349 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay Daha fazla okuyunİŞÇİ ALACAKLARI DAVASI- HUKUK GENEL KURULU KARARI[…]