işçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları- Yargıtay Kararı

9. Hukuk Dairesi 2014/29014 E. , 2016/1275 K. “İçtihat Metni” MAHKEMESİ : B. 5. İŞ MAHKEMESİ Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir. Hüküm süresi içinde davacı Daha fazla okuyunişçi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ücret alacağı, hafta tatili ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacakları- Yargıtay Kararı[…]