21. Hukuk Dairesi 2016/4104 E. , 2016/2939 K. “İçtihat Metni”

K A R A R

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin iş bölümü alanı, 09/02/2011 gün ve 6110 sayılı Yasa’nın 8.maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14.maddesi gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 19/01/2015 gün ve 201/8 sayılı kararı ile belirlenmiştir.
İnceleme konusu karar

online-pharmacy-uk.com

, işçilik alacaklarına ilişkin olup belirgin şekilde Dairemizin iş bölümü alanı dışında bulunmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin iş bölümü alanı içine girmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının 11/04/2015 tarih ve 6644 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/2. maddesi gereğince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gönderilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 25/02/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.