VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ)NEDİR? NASIL ÇIKARILIR?

Mirasçıların bu mirasçılık sıfatlarını ispat etmeleri, mirasçı sıfatıyla mirasta yer alan mallar ve haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için bir belgeye ihtiyaçları vardır ve bu belgeye veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi denilmektedir.
Veraset ilamı Medeni Kanunumuzun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Veraset İlamı Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabileceği gibi yeni yapılan düzenleme ile noterler tarafından da verilebilmektedir.
Veraset ilamı alabilmek için tüm mirasçıların başvurmasına gerek yoktur. Mirasçılardan birinin başvurusu ile de bu belge çıkarılabilecektir.
Mirasçılık belgesine başvuru için herhangi bir süre öngörülmediği gibi çıkarılan mirasçılık belgesinin de bir geçerlilik süresi yoktur.
Nüfus kayıtlarında yabancılık unsuru taşıyan öğeler varsa, bazı kapalı kayıtlarda ve nüfus kayıtlarında yanlışlık olduğu durumlarda, bilirkişi incelemesi ya da tanık dinlenmesi gereken benzeri durumlarda noterler veraset ilamı verememektedir. Bu hallerde, Sulh Hukuk Mahkemesine müracaat etmek gerekmektedir.
Veraset ilamına itiraz merci Sulh Hukuk Mahkemeleridir.