VERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ)NEDİR? NASIL ÇIKARILIR?

Mirasçıların bu mirasçılık sıfatlarını ispat etmeleri, mirasçı sıfatıyla mirasta yer alan mallar ve haklar üzerinde tasarrufta bulunabilmeleri için bir belgeye ihtiyaçları vardır ve bu belgeye veraset ilamı ya da mirasçılık belgesi denilmektedir. Veraset ilamı Medeni Kanunumuzun 598. Maddesinde düzenlenmiştir. Veraset İlamı Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabileceği gibi yeni yapılan düzenleme ile noterler tarafından da verilebilmektedir. Veraset Daha fazla okuyunVERASET İLAMI(MİRASÇILIK BELGESİ)NEDİR? NASIL ÇIKARILIR?[…]