KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İşçinin haklı nedenle sözleşmeyi feshetme halleri İş Kanunu madde 24’te sayılmıştır. Bu maddeye göre ; Sağlık Sebepleri, Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri ve Zorlayıcı Sebepler neticesinde iş sözleşmesini fesheden işçi veya işverence haksız bir şeklide iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.Kıdem Tazminatı; İşçi ile işveren arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesinin sona Daha fazla okuyunKIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?[…]