KIDEM TAZMİNATI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

İşçinin haklı nedenle sözleşmeyi feshetme halleri İş Kanunu madde 24’te sayılmıştır. Bu maddeye göre ; Sağlık Sebepleri, Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri ve Zorlayıcı Sebepler neticesinde iş sözleşmesini fesheden işçi veya işverence haksız bir şeklide iş sözleşmesi feshedilen işçi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.Kıdem Tazminatı; İşçi ile işveren arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesinin sona ermesi ve yasada belirtilmiş diğer koşulların varlığı halinde işveren tarafından işçiye ödenen kıdem esasına bağlı özel bir tazminat türüdür. Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için İş Kanunu belirli şartlar öngörmektedir. Bunlar kısaca şu şekildedir :
-4857 Sayılı Kanuna Tabi İşçi Olmak
-İş Yerinde En Az 1 Yıl Çalışmış Olmak
-İşçinin işyerinden kendi isteği ile ayrılmamış olması,
-İşçinin ahlaki ve iyi niyet gibi kurallara uymama nedeniyle işten ayrılmamış olması,
-Kadın işçilerinin evlilik nedenine bağlı olarak işinden ayrılma durumunun olması ve evlendikten sonraki 1 yıl içinde işten ayrılmış olması,
-Erkek işçilerin askerlik nedeni ile işinden ayrılma durumunun olması,
-Sağlık nedenlerinden dolayı ya da zorlayıcı durumlara bağlı olarak işçinin işinden ayrılması,
-İşverenin ahlaki ya da iyi niyet kurallarına aykırı bir şekilde davrandığının gerekçe gösterilerek işten ayrılma,
-İşçinin emeklilik hakkı kazanması ile gerekli kuruma prim ya da gün sayısının yatırılarak işten ayrılması,