RESMİ TATİLİN CUMA GÜNÜNE DENK GELMESİYLE İLGİLİ OLARAK ALINMIŞ OLAN YARGITAY KARARI

“Davacı dava dilekçesinde Genel Tatil gününün son gününün Cuma gününe rastladığını, ertesi gün olan Cumartesi gününde de çalıştırılması nedeniyle kendisine toplu iş sözleşmesinin 36/11. maddesine göre tatil günü ücreti ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkeme Genel Tatil gününü takip eden Cumartesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun uyarınca genel tatil günü olarak kabul Daha fazla okuyunRESMİ TATİLİN CUMA GÜNÜNE DENK GELMESİYLE İLGİLİ OLARAK ALINMIŞ OLAN YARGITAY KARARI[…]