Hangi durumlarda nafakanın indirilmesi davasını açabilirim?

Nafakanın indirilmesi için nafaka alacaklısının veya nafaka borçlusunun mali durumunda değişikliklerin oluşması gerekmektedir. Örneğin nafaka alacaklısı eş işe başladı ise veya nafaka borçlusu işten çıkarıldı ise nafaka borçlusu nafaka indirim davası açabilir.