BOŞANMA DAVASI SIK SORULAN SORULAR

-ANLAŞMALI BOŞANMA NEDİR?

Eşlerin boşanma konusunda uzlaşarak, nafaka, velayet, maddi manevi tazminat talepleri, mal rejimi-paylaşımı, eşyalar vs gibi hususlarda aralarında anlaşarak ve bunları bir protokolle belgeleyerek açtıkları ve çekişmeli boşanmaya göre daha hızlı sürede sonuçlanan dava türüdür. Anlaşmalı boşanma davası açabilmek için evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması gerekir.

-BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri oturdukları yer mahkemesidir.
Boşanma davası Aile Mahkemesinde onun olmadığı yerlerde ise Asliye Hukuk Mahkemesinde açılır.
Davayı hangi tarafın açtığının bir önemi yoktur. Önemli olan sağlam deliller ile dayandığınız hukuki olguyu ispatlamaktır.
Boşanma davasının ne kadar sürede sonuçlanacağına yönelik kesin bir zaman yoktur.
Bu durum mahkemenin bulunduğu yere göre değişmektedir. Anlaşmalı boşanma tek celsede sonuçlanırken çekişmeli boşanma 5-6 celse sürmektedir. Bu da yaklaşık 12-18 ay arasında bir zamanı kapsar. Taraflardan birinin kararı temyiz etmesi durumunda süre bir o kadar daha uzamaktadır.

-CEVAP DİLEKÇESİ VE KARŞI DAVA AÇMA SÜRESİ NEDİR?

Asıl davanın açılması ile birlikte diğer taraf esasa cevap süresi içinde yani iki hafta
içinde karşı dava açabilir.

-BOŞANMA DAVALARI NE KADAR UZUN SÜRER?

Boşanma davasının ne kadar zaman alacağı nerede açıldığına, boşanma uzmanı avukat ile takip edilip edilmediğine, davanın anlaşmalı mı yok çekişmeli mi olduğuna, boşanmanın gerekçesine, delil ve tanık durumuna, verilen kararının temyiz edilip edilmediğine ve dava dosyasına diğer pek çok değişkene bağlıdır. Dolayısıyla davanın ne kadar süreceği her davanın kendi özel koşullarına ve detaylarına göre cevaplanabilecek bir sorudur

 -BOŞANMA DAVASI İÇİN EŞLERİN İKİSİ DE MAHKEMEDE BULUNMAK ZORUNDA MI?

Eğer anlaşmalı bir boşanma olacaksa hakimin her iki eşi de duruşmada görmesi ve boşanma hususundaki beyanlarını bizzat alması gerektiğinden eşlerin mahkemeye gitmesi gereklidir. Ancak çekişmeli bir dava söz konusu ise bu durumda tarafların mahkemeye bizzat gitmek yerine kendilerini avukat ile temsil etmeleri mümkündür.

 -BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMALI MIYIM?

Boşanma davasının mutlaka aile hukuku alanında uzmanlaşmış bir boşanma avukatı tarafından takip edilmesini şiddetle öneriyoruz. Zira sadece boşanma değil, aynı zamanda velayet, nafaka, tazminat gibi boşanmanın bir takım hukuki sonuçları ve mal rejimleri bakımından kişilerin hak ve menfaatlerinin en iyi şekilde korunmasının ve temsil edilmesinin tek yolu bu alanda profesyonel bir avukat ile çalışmaktır.

 -ÇOCUĞUN VELAYETİ KİME VERİLİR?

Bu sorunun cevabı da boşanma davasının özelliklerine ve detaylarına göre değişmekle birlikte genel olarak çocuğunun yaşının küçük olması halinde annenin daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür.

 -BOŞANMADA MAL PAYLAŞIMI NASIL YAPILIR?

Boşanma davası ile mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar birbirinden farklıdır. Boşanma davasında hakim sadece tarafların boşanıp boşanmaması hususunda karar verir ancak mal paylaşımı yapmaz. Eğer anlaşmalı bir boşanma davası söz konusu ise, taraflar kuşkusuz “anlaşmalı boşanma protokolü” ile mal paylaşımına dair bir takım kararlar alabilir ancak çekişmeli boşanma davasında mal paylaşımı olmaz. Zira mal paylaşımına dair taleplerin ayrı bir dava ile talep edilmesi gerekir.

-DAVAYI KAZANIRSAM NASIL OLSA BÜTÜN MASRAFLARI KARŞI TARAF ÖDEYECEK? AVUKATIMIN ÜCRETİNİ DE KAYBEDEN Mİ ÖDEYECEK?

  Davayı kazandığınızda yargılamada yapılan masrafları ( dava harcı, bilirkişi ücreti, yazışma giderleri, keşif giderleri gibi ) kaybeden taraf ödeyecektir. Karşı tarafın sizin avukatınıza da cüzi bir miktar avukatlı ücreti ödeyecektir. Ancak sizin kendi avukatınıza ödemeniz gereken avukatlık ücretini ödemeyecektir. Bu ücret her zaman sizin sorumluluğunuzdadır.