5 Mayıs 2015

VEKALET BİLGİLERİ

Av. Aysun TOK

TC: 356091122884

Manavgat VD.

Adres :Aydınevler Mah. Sorgun Bulv. No:16/3  Manavgat/ANTALYA

Av. Ahmet DELİKANLI

TC : 35624122364

Alanya VD.

Adres : Hacet Mah. Keykubat Bulvarı Nazifoğlu Apt. Kat 2 No 6 Alanya/ANTALYA

Av. Hakan OLGUN

TC: 128535756800

Alanya VD.

Adres : Hacet Mah. Keykubat Bulvarı Nazifoğlu Apt. Kat 2 No 6 Alanya/ANTALYA

VEKALETE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
-Boşanma, nafaka, tanıma ve tenfiz davaları için çıkartılacak vekaletnameler ‘boşanma davalarına bakmaya yetkili ‘ ibaresi taşımalı ve fotoğraflı olmalıdır.

-Şirketiniz adına verilen vekaletnamelerde ‘kendi adına aseleten şirket adına vekaleten ‘ibaresi olursa hem şahsınız hem de şirketiniz için vekalet vermiş olursunuz.

-18 yaşını ikmal etmemiş çocuklarla ve yine herhangi bir şekilde kısıtlanmış kişilerle ilgili olarak verilen vekaletnamelerde de ‘kendi adına asaleten küçük /mahcur adına velayeten/vesayeten ‘ ibaresi bulunursa hem şahsınız hem de velayetiniz/vesayetiniz altındaki kişiyi temsil etmek üzere vekalet vermiş olursunuz.

-18 yaşını doldurmuş küçüklerle ilgili vekaletnameyi anne ve baba birlikte vermek durumundadır.Anne veya babadan herhangi birinin vefat etmiş olması halinde sağ ebeveynin imzası yeterlidir. Anne-babanın boşanmış olması halinde boşanma ilamında velayet kendisine verilen ebeveynin imzası yeterlidir.

-Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren, evlat edinme ,miras taksim sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, evlenme mukavelesi gibi özel yetkiler içeren vekaletnamelerin ‘düzenleme’ şeklinde yapılması gerekmektedir.

-Vekaletname ilgili şahsın herhangi bir notere yapacağı başvuru üzerine noter tarafından düzenlenir.

-Yabancı memleketlerde noterlik işleri, konsoloslar tarafından düzenlenir.

-Yabancı bir ülkede, o ülkenin yetkili makamı tarafından doğrudan düzenlenen vekaletnamelere, Türk konsolosluğu tarafından onay şerhi düşülmelidir.

-Okuma yazma bilmeyen kişilerin vekaletname tanziminde akraba olmayan iki şahidin imzası gerekmektedir.

-Vekalet tanzimi esnasında nüfus cüzdanı ibrazı zorunludur.