21. Hukuk Dairesi 2016/4104 E. , 2016/2939 K. “İçtihat Metni”

K A R A R

Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin iş bölümü alanı, 09/02/2011 gün ve 6110 sayılı Yasa’nın 8.maddesi ile değişik 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 14.maddesi gereğince Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun 19/01/2015 gün ve 201/8 sayılı kararı ile belirlenmiştir.
İnceleme konusu karar, işçilik alacaklarına ilişkin olup belirgin şekilde Dairemizin iş bölümü alanı dışında bulunmakta ve niteliği bakımından Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin iş bölümü alanı içine girmektedir.
SONUÇ:Yukarıda açıklanan nedenlerle dava dosyasının 11/04/2015 tarih ve 6644 sayılı Kanun’un 2. maddesi ile değişik 2797 sayılı Kanun’un 60/2. maddesi gereğince Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’ne gönderilmek üzere Hukuk İşbölümü İnceleme Kurulu’na GÖNDERİLMESİNE, 25/02/2016 gününde oybirliği ile karar verildi.